Cabinet Medical Portal Medical
HOME Stiri Produse Farmacii Cabinete Homeopatie Evenimente Medicina Muncii
Sectiuni
HOME
Produse
Farmacii
Farmacii Bucuresti
Cabinete
   - Cabinete Stomatologice
   - Cabinete Homeopatie
   - Cabinete Pneumologie
Clinici
   - Clinici Veterinare
   - Cardio
Psihoterapie
Teste Genetice
Chirurgie
Homeopatie
Evenimente
   - Simpozioane MF
   - Medicina de Familie
   - A.M. Anti-Aging
   - SRATI
   - S.R.P
   - SRO
   - Pediatrie
   - Stomatologie SRS
   - Medicina Interna
   - Ultrasonografie
   - Congrese 2008
Dosare contractare 2009
   - CASMB
   - OPSNAJ
   - CASMTCT
   - CASIF
CAS judetene
Sarcina si Nasterea
Imagistica Medicala
Laboratoare
Medicina Alternativa
Medicina Muncii

CASMTCT

Derularea procesului de contractare a serviciilor medicale CASMTCT in anul 2009


CASMTCT a stabilit urmatoarele etape privind desfasurarea contractarii pe anul 2009 :


1. In perioada 01.04.2009-15.04.2009 - Depunerea solicitarilor si a documentelor necesare

contractării se efectuează, de luni pană vineri la registratura CASMTCT, conform programului de

lucru 8.00-16.30. Se primesc si documentatii transmise prin posta, termen limita: 15.04.2009 data

postei.

2. In perioada 16.04.2009-24.04.2009 - Verificarea documentației depuse de furnizorii de

servicii medicale se efectuează in confomitate cu legislația în vigoare, si urmărește îndeplinirea

condițiilor in functie de specificul CASMTCT (acoperirea necesitatilor de asistenta medicala a

asiguratilor proprii, tinind cont de raspindirea teritoriala la nivel national) ;

- In data de 27.04.2009 , în vederea incheierii relatiilor contractuale pe anul 2009, prin

afisare la sediul CASMTCT si pe pagina web a institutiei, sunt instiintati furnizorii de servicii

medicale admisi/respinsi (cu motivele respingerii) din urmatoarele domenii de asistenta medicala:

- asistenta medicala primara,

- ambulatoriu de specialitate pentru specialitati clinice,

- ambulatoriu de specialitate pentru specialitatea medicina dentara,

- asistenta medicala de specialitate de recuprare-reabilitare a sanatatii (pentru unitatile

sanitare ambulatorii de recuperare),

- asistenta medicala spitaliceasca,

- servicii medicale de hemodializa in insuficienta renala cronica efectuate in unitati

sanitare-spitale,

- ingrijiri medicale la domiciliu,

- asistenta medicala de specialitate de recuprare-reabilitare a sanatatii (pentru

sanatorii si preventorii),

- dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale

in ambulatoriu

- medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu;

- In data de 28.04.2009 , în vederea incheierii relatiilor contractuale pe anul 2009, prin

afisare la sediul CASMTCT si pe pagina web a institutiei, sunt instiintati furnizorii de servicii

medicale admisi/respinsi (cu motivele respingerii), din asistenta medicala din ambulatoriu de

specialitate pentru specialitatile paraclinice .


- Până la data de 29.04.2009 ora 16.30 - Contestațiile se pot trimite la sediul CASMTCT.

- In perioada 29.04.2009-30.04.2009 - Incheierea efectiva a contractelor.

Eventualele modificari cu termen de intrare in vigoare in perioada de desfasurare a

procesului de contractare vor determina modificari corespunzatoare.


Contact:

DIRECTIA RELATII CU FURNIZORII , PLANIFICARE SI PROGNOZA

Director Executiv - Ec. Georgiana COȘOVEANU

Tel : 031 715 2606

Email : Georgiana.Cosoveanu@casmtct.ro

Șef Serviciu - Ec. Gabriela Voicu

Tel : 031 715 2605

Email: Gabi.Voicu@casmtct.ro


Asistenta medicala primara

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati paraclinice

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice si recuperare

Asistenta medicala spitaliceasca

Șef Serviciu - Ec. Adriana ISTRATE

Tel: 031 715 2603

Email: sef_farmacii@casmtct.ro

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara

Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale.

* detalii pe http://www.casmtct.ro 


Legaturi Utile
anunturi gogle

Copyright Medical Farma 2009-2016    Web Design realizat de DesignStart
Medicina Director Web director web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau
Legaturi utile |      Trafic    - Partener Mxhost.ro -